Artist Portfolios > Vlasta Smola

“Soul to Take”
“Soul to Take”
Acrylic on Linen
24”x 18”
$1800