Artist Portfolios > Sarah Higdon

Sarah Higdon
“Finger Puppets”
Sarah Higdon
“Finger Puppets”
Acrylic on Canvas
14”x 14”
$650